ЯВКА

1. zjawienie się, przyjście, przybycie, zgłoszenie się, stawienie się;
2. spotkanie (konspiracyjne), kontakt;
3. lokal konspiracyjny;
4. (umówione) hasło;
5. zgłoszenie;

Русско-польский словарь 

ЯВЛЕНИЕ →← ЯВИТЬСЯ

T: 0.124041652 M: 3 D: 3